ZorgThuis

Wat bedoelen we met ZorgThuis?

Als u recht heeft op thuiszorg informeert onze zorgcoach u over de mogelijkheden om deze zorg te laten verrichten.

Deze kan uitgevoerd worden door één van de vier thuiszorgorganisaties die werkzaam zijn in de Trynwâlden (zorg in natura) maar ook door zelfstandige zorgondernemers. Hiervoor heeft u een PGB (PersoonsGebonden Budget) nodig.

Het is denkbaar dat u in plaats van bijvoorbeeld 3 uren thuiszorg veel meer uren zorg kunt krijgen als u gebruik maakt van een PGB. Bovendien kunt u met een PGB uw zorgverlener zelf kiezen waardoor u de eigen regie behoudt. Een belangrijk verschil tussen zorg in natura en zorg via een PGB is de prijs. Onze zorgcoach informeert u graag over de voor- en nadelen.