Over Tirza

Tirza: coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden

De zorgcoach voor onze dorpen kan worden aangesteld omdat betrokken burgers het heft in handen hebben genomen. Zij hebben Tirza opgezet, een coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden. Tirza wijst mensen de weg die langdurig zorg nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Of als dat niet meer kan in ieder geval in hun eigen omgeving. Dat doet Tirza met een zorgcoach, maar ook met ZorgThuis en kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de dorpen. Tirza werkt samen met alle zorgverleners en het dorpenteam van de gemeente en levert dus geen zorg, maar zorgt voor zorg in de Trynwâlden. Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts) Han Westerhof, voorzitter, Axel Wallenburg, secretaris, Marten Reitsma, Ank Schepp-Beelen, Paul Palmboom, vice-voorzitter en Japik Riemersma, penningmeester.
 

Ook verzekerd zijn van lokale zorg, nu en later?

Word lid! Wij zijn allemaal Tirza en Tirza is van ons allemaal. De provincie, de gemeente en de gezamenlijke dorpsbelangen hebben dit initiatief mogelijk gemaakt. De financiering houdt na twee jaar op en dan moet Tirza op eigen benen staan. Daarom is het van belang dat Tirza zoveel mogelijk leden krijgt. Zo kan Tirza u ook in de toekomst met raad en advies van dienst zijn.