Kleinschalige woonzorgvoorzieningen

Het bestuur wil bevorderen dat mensen, die langdurig opgenomen moeten worden, hiervoor in de buurt terecht kunnen.

Tirza wil bereiken dat de dementerenden niet in een verpleeghuis hoeven te worden opgenomen maar dat zij in een kleinschalige woonzorgvoorziening in de dorpen gaan wonen. Deze kleinschalige woonzorgvoorzieningen zullen plaats bieden aan ongeveer 10 tot 15 dementerenden. Het doel is dat er naartoe wordt gewerkt dat de demente bewoners van de Trynwâlden in kleinschalige woonzorgvoorzieningen worden verzorgd en verpleegd en daar kunnen verblijven totdat zij overlijden. Het aantal te realiseren kleinschalige woonzorgvoorzieningen zal afhangen van de mogelijkheden om voldoende middelen te verkrijgen. Hierbij speelt een belangrijke rol of de inwoners van de Trynwâlden de zienswijze van de initiatiefgroep onderschrijven. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd.

Het bestuur initieert en organiseert maar wil ondernemers vinden die de doelstellingen willen realiseren. Het bestuur zal in principe niet zelf zorgtaken uitvoeren.

Door de kleinschalige woonzorgvoorzieningen zullen de dementerenden in nauw contact blijven met familie en hun sociale omgeving waardoor een belangrijk aspect van de participatiemaatschappij kan worden gerealiseerd. Door het werk van vrijwilligers kunnen de kosten in de zorg aanzienlijk dalen.

Voorbeelden van kleinschalige woonzorgvoorzieningen:
> Noflik Wenje, Oentsjerk
> Herbergier, Wyns - Bartlehiem
> Thomashuis, Munein
> It Lijsket, Oentsjerk
> Prader-Willi-Huis, Munein