Contact

U kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier:

Het lidmaatschap is in de jaren 2016 en 2017 gratis. De contributie bedraagt vanaf 2018 maximaal € 15,- per lid per jaar. Een of meerdere leden van een gezin kunnen lid worden.